Tvrtka specijalizirana za projektiranje u geotehnici

kvalitetna geotehnička rješenja u kompleksnim projektima gradnje

Specijalizirane usluge

Vršimo projektiranje, nadzor i savjetovanje u geotehničkom inženjerstvu (i šire). Tvrtka je prepoznata od strane investitora kao fleksibilna i efikasna, koja u zadanim okvirima i rokovima, stručno i kvalitetno realizira projekte. Kontinuirani stručni razvoj je rezultat usvajanja novih znanja, tehnologija i skupljanja iskustva.

Geotehnički istražni radovi

Izrada programa geotehničkih istražnih radova. Organizacija i nadzor nad provođenjem geotehničkih istražnih radova i laboratorijskih ispitivanja. Izrada geomehaničkih elaborata.

Geotehnički projekti

Izrada geotehničkih elaborata i izrada geotehničkih projekata - prometne građevine, temeljenje zgrada, zaštita građevinskih jama, poboljšanja temeljnog tla, i sl.

Nadzor nad geotehničkim radovima

Provođenje stručnog nadzora nad kompleksnim geotehničkim radovima.

Monitoring geotehničkih građevina

Organizacija radova i interpretacija rezultata na tehničkom promatranju geotehničkih građevina.

Revizije – Geotehničke konstrukcije (GK)

Organizacija kontrole projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti temeljnih konstrukcija, konstrukcija zaštite građevnih jama i podzemnih građevina, temeljnog i saniranog tla, te nasutih građevina i odlagališta.

Vizija

S našim partnerima i povezanim društvima koja se bave geotehničkim inženjerstvom, stručna, individualna, inovativna i pouzdana realizacija svih zadanih ciljeva od strane investitora.

Misija

Svojim djelovanjem stvarati nove vrijednosti za naše investitore kao i za društvo u cjelini.

Vrijednosti

Fleksibilnost, Stručnost, Kvaliteta, Timski rad, Etičnost, Inovativnost.

× WhatsApp