SANACIJA TEMELJNE STIJENE PREDULAZA U UTVRDU, STARI GRAD ZRIN (ZRIN)

Investitor: SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak
Građevina: PREZENTACIJA JUŽNE KULE I OSVJETLJENJE KOMPLEKSA STAROG GRADA ZRINA
Naziv projekta: SANACIJA TEMELJNE STIJENE PREDULAZA U UTVRDU
Lokacija: k.o.: Zrin, k.č.: *13/2 i 408 i dio k.č. 407/1 k.o. Zrin
× WhatsApp