PROJEKTI

ISTAKNUTI PROJEKTI U 2016:

ZAGREB: POSLOVNI CENTAR “SOPOT” – PROJEKT ZAŠTITE GRAĐEVNE JAME

VIROVITICA: TVORNICA ŠEĆERA “VIRO” – PROJEKT OJAČANJA TEMELJNOG TLA
VIROVITICA: TVORNICA ŠEĆERA “VIRO” – PROJEKT ZAŠTITE GRAĐEVNE JAME

SPLIT: HOTEL “AMBASADOR” – PROJEKT ZAŠTITE GRAĐEVNE JAME


MLINI: AUTO KAMP “KATE” – GEOMEHANIČKI ELABORAT
SL. BROD: STAMBENA GRAĐEVINA (P+3), A.ŠTAMPARA 6 – GEOMEHANIČKI ELABORAT

ZAGREB: STAMBENA GRAĐEVINA (Po+P+1), ČRET BB – GEOMEHANIČKI ELABORAT
ZAGREB: STAMBENA GRAĐEVINA (P+2), GRAČANI 15 – GEOMEHANIČKI ELABORAT