DJELATNOSTI

Geotehnički istražni radovi

 • Izrada programa geotehničkih istražnih radova
 • Organizacija i nadzor nad provođnjem geotehničkih istražnih radova (in situ)
 • Organizacija i nadzor nad provođnjem laboratorijskih ispitivanja
 • Izrada geomehaničkih elaborata

Geotehnički projekti

Izrada geotehničkih elaborata i izrada geotehničkih projekata:

 • Geotehnički projekti prometnih građevina: nasipi, usjeci, galerije, potporni zidovi, mostovi, operativne obale i pristaništa luka, lukobrani
 • Temeljenje zgrada, industrijskih i javnih građevina
 • Zaštita građevinskih jama; Brane s akumulacijama ili retencijskim prostorima; Sanacija klizišta
 • Temeljenja na kesonima, bunarima, pilotima i slično
 • Poboljšanja temeljnog tla

Monitoring geotehničkih građevina

 • Organizacija radova i interpretacija rezultata na tehničkom promatranju geotehničkih građevina

Nadzor nad geotehničkim radovima

 • Provođenje stručnog nadzora nad kompleksnim geotehničkim radovima.

Revizije – Geotehničke konstrukcije (GK)

 • Organizacija kontrole projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti temeljnih konstrukcija, konstrukcija zaštite građevnih jama i podzemnih građevina, temeljnog i saniranog tla, te nasutih građevina i odlagališta.